Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Servicii de consiliere și orientare profesională


CLICK AICI
pentru a răsfoi prezentarea

 

DESCĂRCAȚI PREZENTAREA
ÎN FORMAT PDF

Activitatea de consiliere și orientare profesională este acea activitate în cadrul căreia o persoană este ajutată să se dezvolte și să accepte o imagine completă despre sine, despre rolul său în societate. Orientarea în carieră constă din acele activități și programe prin care persoanele consiliate sunt ajutate să se cunoască mai bine, să înțeleagă mecanismele de funcționare a societății și deci a acelor factori care contribuie la schimbarea continuă a acesteia, incluzând aici și atitudinea față de muncă, conștientizarea rolului pe care-l poate juca timpul liber în viața personală, înțelegerea procesului de luare a deciziilor în alegerea și dezvoltarea carierei, dar și înțelegerea procesului de planificare a carierei.

În cadrul proiectului, este specificat un număr de 740 de persoane (400 persoane șomere de lungă durată și 340 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă) vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională pentru dezvoltarea încrederii în sine. Acestea vor fi îndrumate în privința modului de prezentare la un interviu, cum să-și caute un loc de muncă și vor participa la programele de formare profesională continuă, beneficiile fiind reprezentate de obținerea unei calificari și dobândirea unor competențe profesionale în vederea facilitării accesului pe piața muncii.

În acest fel, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor axei prioritare 5 prin promovarea programelor integrate pentru facilitarea integrării pe piața muncii pentru 740 de persoane (400 persoane șomere de lungă durată și 340 persoane în căutarea unui loc de muncă) din mediul rural.

Scopul activităților de informare și consiliere profesională

Prin participarea la ședințele de informare și consiliere profesională din cadrul proiectului PIDRU persoanele înregistrate în grupul țintă vor putea:

 • să se cunoască mai bine în vederea stabilirii cursului care i se potrivește cel mai bine, din oferta de programe de formare din cadrul proiectului;
 • să caute eficient un loc de muncă potrivit
 • să se pună în valoare prin realizarea corectă a CV-ului și a scrisorii de intenție
 • să fie pregătiți pentru interviul de selecție și recrutare.

În vederea atingerii obiectivelor proiectului se vor organiza ședințe de consiliere de grup, dar și ședințe de consiliere individuală. Proiectul, prin activitățile de informare și consiliere profesională își propune să ofere beneficiarilor posibilitatea de a-și valorifica resursele și capacitățile proprii.

Organizarea și desfășurarea activităților de consiliere profesională

În cadrul celor două Birouri de Dezvoltare Profesională vor fi desfășurate activitățile de informare și consiliere, formare profesională și mediere, pentru care se vor pune la dispoziție săli de curs si un birou pentru personalul centrelor.

Activitatea de informare va viza informații despre:

 • ocupațiile accesibile la nivel de regiune;
 • locurile de muncă vacante,
 • cerințele locului de muncă,
 • conținutul activității,
 • posibilitățile de instruire etc.

Facilitarea participării membrilor grupului țintă la sesiunile de informare va fi realizata prin distribuirea de materiale informative, anunțuri media, și în cadrul conferinței de lansare a proiectului. O parte dintre aceste acțiuni vor fi realizate în cadrul campaniei de informare și publicitate, concentrată pe beneficiile rezultate în urma participării la proiect, cu accentul pe tendințele de profesionalizare și creștere a nivelului de calificare în ocupații non-agricole din mediul rural.

În același timp, consilierea profesionala va conține elemente de consiliere pentru autocunoaștere, pentru dezvoltarea resurselor personale în vederea construirii unui plan personalizat de acțiune, tehnici de căutare a unui loc de munca, asistența pentru realizarea CV-ului, prezentarea la interviul de selecție, utilizarea internetului în vederea căutări unui loc de muncă.

Consilierea va fi organizată sub formă de ședințe de consiliere individuala sau de grup, ultimele prin intermediul sesiunilor de consiliere cu o durata de 3-4 ore, cu minim 15 participanți, în cele 2 BDPC-uri. Vor fi organizate per total aproximativ 50 de sesiuni de consiliere (aproximativ 50 ședințe*15 oameni*2 BDPC-uri = 740 de participanți la consiliere și informare).

În procesul de consiliere vor fi introduse baterii de teste inovatoare care au în vedere 2 aspecte principale: „ce este capabila persoana să facă?” (abilități, cunoștințe) și „ce ar trebui îmbunătățit?” pentru a crește șansele în vedere integrării pe piața muncii. Pentru acest tip de consiliere  vor fi folosite următoarele metode:

 • sesiuni de consiliere individuale/ de grup;
 • activități în echipe mixte ca vârsta și ocupații și exerciții de evaluare, autoevaluare;
 • instrumente/modalități de promovare a propriei imagini.

Se vor realiza fișe individuale pentru fiecare participant, care ulterior vor fi adăugate la dosarul fiecărui membru al grupului țintă.

Sesiunile de consiliere profesională

Scopul acestui tip de consiliere este oferirea unui pachet de servicii persoanelor consiliate în vederea creşterii şanselor de ocupare pe piaţa forţei de muncă, dar şi dezvoltării personale a acestora, ceea ce le va permite să-și utilizeze caracteristicile individuale, competențele, experiența și cunoștințele.

Ședințele de consiliere se vor desfășura ca ședințe de grup, dar și ca ședințe individuale.

A1. Organizarea ședințelor de grup

 • Grupe de minim 15 persoane;
 • Minim 2 experți de informare și consiliere profesională / ședință de consiliere de grup;
 • Durata 3 – 4 ore;
 • Tematica:
  • Prezentarea proiectului și a obiectivelor acestuia;
  • Prezentarea modalităților de căutare a locurilor de muncă vacante;
  • Prezentarea modalității de aplicare pentru posturile de muncă vacante;
  • Pregătirea pentru interviul de recrutare prin simulări și jocuri de rol.

A2. Organizarea ședințelor individuale:

 • Minim 3 ședințe individuale cu durata de maxim 45-50 de minute fiecare. Tematica:
  • Ședința 1:
   • Îndrumare în vederea elaborării CV-ului;
   • Îndrumare în vederea realizării unei scrisori de intenție personalizată specificului postului pentru care se face aplicația.
  • Ședința 2
   • Aplicarea instrumentelor de lucru propuse prin prezenta metodologie și aprobate de Managerul de proiect sau a instrumentelor dezvoltate  de către Experți de informare și consiliere profesională – 45-60 minute;
  • Ședința 3:
   • Discuții pe marginea instrumentelor aplicate în prima ședință și a rezultatelor obținute pentru identificarea punctelor forte ale beneficiarului. 25- 30 de minute
   • Discutarea și redactarea planului individual de acțiune pentru fiecare beneficiar – 20 – 25 minute.
   • Completare chestionar evaluare activitate de consiliere – 5 minute.

Scopul ședințelor individuale este acela de a crește gradul de autocunoaștere, de a conștientiza punctele forte, abilitățile și competențele necesare angajării.

În vederea organizării celei de-a treia ședințe de consiliere individuală, Expertul de informare și consiliere profesională trebuie să evalueze și să interpreteze profilul beneficiarului pe baza instrumentelor utilizate în prima ședință de consiliere individuală. Timpul alocat interpretării profilului beneficiarului și pregătirii celei de-a treia ședințe de consiliere va fi de minim 45-60 de minute.

Orientare către programele de formare profesională

Formarea profesională a beneficiarilor are următoarele obiective principale:

 • obţinerea unui certificat de inițiere / perfecționare / specializare în Competențe antreprenoriale sau Competențe informatice;
 • Calificare
 • prevenirea riscului şomajului;
 • dezvoltarea carierei profesionale.

Formarea profesională a beneficiarilor se va realiza în cadrul proiectului atât prin programe de calificare, cât și prin programe de iniție/ specializare / perfecționare.

În funcţie de interesele şi aptitudinile beneficiarului, identificate în cadrul procesului de consiliere profesională desfășurată în cadrul proiectului, acesta va fi îndrumat spre unul dintre programele de formare desfășurate în cadrul proiectului sau desfășurate pe piața locală.