Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Servicii de consultanță / asistare afaceri nou înființate

În cadrul acestei activități un număr de minim 50 de afaceri vor beneficia de consultanță și asistență în vederea derulării activităților.

Cele două BDP-uri vor sprijini direct dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale, promovarea antreprenoriatului prin oferirea de asistență pentru afacerile nou înființate.

Procesul de asistare a afacerilor poate viza trei tipuri de intervenții, care pot fi considerate ca pași distincți în procesul de dezvoltare:

1. Pasul premergător înființării afacerilor este reprezentat de înscrierea și urmarea cursurilor de Competențe antreprenoriale desfășurate în cadrul proiectului:

 • Furnizarea de informații în scopul înscrieri persoanelor interesate la cursurile de Competențe antreprenoriale;
 • Acumularea, în cadrul cursurilor, a informațiilor cu privire la legislația necesară demarării unei afaceri;
 • Acumularea de cunoștințe cu privire la realizarea planului de afaceri;
 • Acumularea de cunoștințe cu privire la modalitățile de estimare și de construire a bugetului;
 • Obținerea certificatului de absolvent al cursului de Competențe antreprenoriale.

2. Pasul decisiv de obținere a statutului de întreprinzător care constă în inițierea și dezvoltarea următoarelor tipuri de acțiuni:

 • Furnizarea de informații în scopul înființării și înregistrării afacerii din punct de vedere juridic;
 • Realizarea planului de afaceri;
 • Estimarea și de construirea bugetului;
 • Realizarea planului de marketing;
 • Înregistrarea afacerii.
 • Rezultat anticipat al implementării acestui pas: înființarea și înregistrarea unui număr de 50 de afaceri.

3. Ultimul pas vizează asistarea afacerilor nou înființate și ar putea fi realizat prin următoarele tipuri de acțiuni:

 • organizarea de ateliere de lucru la nivelul fiecărui Birou de Dezvoltare Profesională care să aibă ca tematică modalitățile de administrare a afacerilor prin analizarea/ furnizarea de informații privind:

             - noțiuni de contabilitate, IT, PR și comunicare,
             - noțiuni de marketing, leadership, management, resurse umane etc.

 • oferirea de sprijin și asistență în vederea dezvoltării afacerilor, la cerere – punctual, în funcție de solicitările primite din partea proaspeților antreprenori.

Beneficiarii serviciului de asistare afaceri nou înființate pot fi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau șomeri de lungă durată, membri ai grupului țintă, care au beneficiat de servicii de informare, consiliere și orientare profesionala, au urmat cursuri de formare profesională și care au luat decizia de a deveni antreprenori (de ex.  persoane fizice autorizate). 

REZULTATELE CONCURSULUI "AFACERI RURALE" - sesiunile mai si iunie