Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Servicii de formare profesională


CLICK AICI
pentru a răsfoi prezentarea

 

DESCĂRCAȚI PREZENTAREA
ÎN FORMAT PDF

De serviciile de formare profesională vor beneficia minim 520 de persoane, din care 320 de persoane vor participa la cursuri de calificare și 200 vor participa la cursuri de perfecționare.

 

În cadrul acestei activități vor fi organizate cursuri de calificare nivel 1 (360 de ore, din care 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică) pentru 320 de persoane și cursuri de specializare pentru competențe cheie – competențe TIC, competențe limbi străine și competențe antreprenoriale.

 

BDP-urile vor facilita participarea grupului țintă la programele de formare profesională organizate în cadrul proiectului PIDRU. Beneficiarii activităților de formare profesională vor fi selectați dintre membrii grupului țintă care au participat la consiliere și orientare profesională.

 

Astfel BDP-urile vor fi direct implicate în selecția membrilor grupului țintă care vor beneficia de formare profesională și se vor implica în organizarea sesiunilor de instruire. În funcție de rezultatele activității de consiliere și de nevoile identificate ale clienților, se va avea în vedere și orientarea membrilor grupului țintă și către alte tipuri de cursuri organizate de alți furnizori de formare profesională, pe plan local/ județean/ regional.

 

În vederea furnizării serviciilor de formare profesională vor fi avute în vedere mai multe modalități posibile de implementare:

  1. La sediile celor două Birouri de Dezvoltare Profesională – în situația în care distanța pe care participanți la formare o au de parcurs până la cele două birouri;
  2. În alte spații închiriate în cadrul proiectului.