Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Servicii de informare și conștientizare

Cele două Birouri de dezvoltare profesională vor fi implicate în furnizarea de informații cu privire la piața forței de muncă, cu scopul creșterii gradului de ocupare pentru membrii grupului țintă. Aceste informații vor cuprinde:

  1. Oferta curentă de locuri de muncă la nivel local, județean și regional;
  2. Cerințe solicitate privind aptitudini, abilități, nivel de educație etc. solicitate la nivelul pieței forței de muncă; informații asupra ocupațiilor pentru care există cerere ridicată în prezent la nivel local, județean, regional
  3. Informații asupra programelor de ocupare active și concret asupra tipurilor de măsuri active de ocupare implementate la nivel local/ județean/ regional (a se vedea serviciile furnizate de către AJOFM-uri, serviciile furnizorilor privați de servicii de ocupare
  4. Informații privind oportunități de formare existente la nivelul regiunilor țintă, nu doar cele oferite în cadrul proiectului;
  5. Informații privind condițiile de angajare, legislația aferentă în acest sens, cunoașterea drepturilor și a obligațiilor angajatului și a angajatorului;
  6. Pachete de informații pentru potențiali angajatori cu privire la oferta de forță de muncă la nivel regional/județean/local.

 

Membrii grupului țintă, neînregistrați, vor fi încurajați să se înregistreze în Sistemul Public de Ocupare (la nivelul AJOFM-urilor), atunci când este cazul.

 

Datele privind piața forței de muncă și locurile de munca disponibile vor fi colectate și prin:

  1. Consultarea cu regularitate a website-urilor AJOFM –urilor și ANOFM-ului și în special a secțiunilor unde se regăsesc informații actualizate privind locurile de munca disponibile;
  2. Ziare locale (secțiunile speciale de anunțuri privind recrutarea de forță de munca).

 

BDP-urile vor furniza, de asemenea, informații privind modalități concrete de dezvoltare a antreprenoriatului la nivel local, județean, regional:

  1. Informații privind modalități concrete de a deveni întreprinzător și a iniția și dezvolta o afacere nouă (inclusiv legislație aferentă, cerințe din punct de vedere fiscal etc.);

Prezentarea avantajelor/ dezavantajelor privind diferite tipuri de antreprenoriat și informații privind corelarea tipului de antreprenoriat cu nevoile și abilitățile specifice ale grupului țintă.