Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Servicii de mediere

Vor fi oferite servicii de mediere pentru cel puțin 200 de persoane, din care cel puțin 100 trebuie să fie preselectate pentru angajare și minim 80 să fie plasate pe piața muncii, după ce au beneficiat de serviciile oferite în cadrul proiectului.

 

Prin serviciul de mediere se va realiza punerea în legătură a membrilor grupului țintă aflați în căutarea unui loc de muncă cu potențiali angajatori, în vederea stabilirii unor raporturi de muncă sau de serviciu.

 

Acțiuni ce vor fi întreprinse de către experți în vederea realizării serviciilor de medierii:

  1. întocmirea planului individual de mediere;
  2. preselecția candidaților;
  3. analiza experienței și expertizei candidatului versus cerințe solicitate de angajator;
  4. negocierea cu angajatorul pentru încadrarea în munca a persoanei selectate.